Hôm nay thì nghe mức lương cơ sở dự kiến tăng từ 01/7/2019, ngày mai thì nghe mức lương tối thiểu vùng sắp tăng từ 01/01/2019. Vậy mức lương cơ sở có khác gì với mức lương tối thiểu vùng?Mức lương cơ sở có khác gì mức lương tối thiểu vùng?


Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt này.


Về mức lương cơ sở


Mức lương cơ sở áp dụng đối với người lao động làm việc và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với những người này, mức lương của họ sẽ được tính bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số lương.


Hệ số lương này sẽ phụ thuộc vào trình độ đào tạo, vị trí việc làm và các chế độ phụ cấp đặc thù tương ứng với vị trí việc làm đó.


Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng. Dự kiến từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.


Về mức lương tối thiểu vùng


Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.


Người lao động làm công việc đơn giản nhất được trả mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng. Riêng đối với nhóm người lao động đã qua đào tạo, học nghề thì mức lương nhận được phải bằng hoặc cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm công việc đơn giản nhất.


Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 là:


Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng.


Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng.


Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng.


Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng.


Bạn có thể xem chi tiết các vùng áp dụng mức lương tối thiểu tại đây.


Dự kiến mức lương tối thiểu vùng năm 2019 là:


Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng.


Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng.


Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng.


Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng.