Nhiều người muốn nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần để dùng khoản tiền này đầu tư, kinh doanh, gửi tiết kiệm tại ngân hàng… Tuy nhiên, không biết điều kiện nào để được nhận bảo hiểm xã hội một lần, số tiền cụ thể nhận được là bao nhiêu, sợ cơ quan bảo hiểm xã hội tính sai số tiền mình được hưởng.Hôm nay, tại bài viết này tôi sẽ giúp mọi người sáng tỏ những vướng mắc nêu trên.Loading interface...


Ảnh minh họa (Nguồn Báo Thanh niên, Luật Việt Nam)


Thứ nhất, điều kiện để được nhận bảo hiểm xã hội một lần là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.Thứ hai, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.


* Giải thích rõ hơn cho bạn dễ hiểu, nghĩa là cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước năm 2014 thì được 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, và tương tự, cứ mỗi năm từ năm 2014 trở đi thì được 02 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.


Để tính mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bạn có thể mở sổ bảo hiểm xã hội xem chỗ mức đóng như hình minh họa bên dưới:


Loading interface...


Ảnh minh họa. Nguồn: Kế toán KimiThứ ba, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:- 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.- 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.Nội dung nêu trên được quy định tại Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành vào ngày 22/6/2015.Với những thông tin nêu trên, chắc rằng mọi người đã nắm rõ về điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mức hưởng là bao nhiêu và không còn sợ bị cơ quan bảo hiểm xã hội tính sai rồi nhé!