Thẻ Căn cước công dân bắt đầu được sử dụng thay cho giấy Chứng minh nhân dân kể từ ngày 01/01/2016 (ngày Luật căn cước công dân năm 2014 có hiệu lực).Quầy giải quyết thủ tục hành chính công tại công an tỉnh Tây Ninh. Nguồn ảnh: TTXVN


Hiện nay còn trong giai đoạn chuyển tiếp, cho nên có người sử dụng thẻ Căn cước công dân, cũng có người sử dụng giấy Chứng minh nhân dân. Cả hai loại giấy tờ này đều được chấp nhận để chứng minh nhân thân của một người.


Nhưng khi nào bạn phải đổi sang thẻ Căn cước công dân?


Giấy Chứng minh nhân dân được cấp trước ngày 01/01/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn (15 năm kể từ ngày cấp). Nếu hết thời hạn từ sau ngày 01/01/2020, công dân buộc phải đổi sang thẻ Căn cước công dân.


Theo quy định chung, các địa phương trên cả nước phải hoàn thiện điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân trước ngày 01/01/2020. Mục đích là để đảm bảo tất cả địa phương cấp thẻ Căn cước công dân kể từ ngày 01/01/2020.