Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp.


Theo đó, kể từ ngày 20/8/2019, chính thức áp dụng bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT mới. Đơn cử như sau:


Loading interface...


Ảnh minh họa
#1. Tăng giá dịch vụ khám bệnh


- Tại bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng I: tăng từ 37.000 đồng lên 38.700 đồng.


- Tại bệnh viện hạng II: tăng từ 33.000 đồng lên 34.500 đồng.


- Tại bệnh viện hạng III: tăng từ 29.000 đồng lên 30.500 đồng.


- Tại bệnh viện hạng IV và trạm y tế xã: tăng từ 26.000 đồng lên 27.500 đồng.


#2. Tăng giá dịch vụ ngày giường bệnh- Ngày điều trị Hồi sức tích cực: tại bệnh viện hạng đặc biệt tăng từ 753.000 đồng lên 782.000 đồng, bệnh viện hạng I tăng từ 678.000 đồng lên 705.000 đồng, bệnh viện hạng II tăng từ 578.000 đồng lên 602.000 đồng.


- Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu: tại bệnh viện hạng đặc biệt tăng từ 441.000 đồng lên 458.000 đồng, bệnh viện hạng I tăng từ 411.000 đồng lên 427.000 đồng, bệnh viện hạng II tăng từ 314.000 đồng lên 325.000 đồng, bệnh viện hạng III tăng từ 272.000 đồng lên 282.000 đồng và bệnh viện hạng IV tăng từ 242.000 đồng lên 251.500 đồng....


#3. Tăng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện- Siêu âm: tăng từ 42.100 đồng lên 43.900 đồng...


- Chụp X quang phim =< 24 x 30 cm (1 tư thế): tăng từ 49.200 đồng lên 50.200 đồng...


- Chụp X quang số hóa 1 phim: tăng từ 64.200 đồng lên 65.400 đồng...


Sở dĩ có sự tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT vì trong cấu thành đơn giá có tính đến tiền lương của các bác sĩ, nhân viên y tế... làm việc trong bệnh viện. Mà tiền lương của các đối tượng này áp dụng theo mức lương do Ngân sách nhà nước chi trả, phụ thuộc vào mức lương cơ sở. Từ ngày 01/7/2019, bắt đầu áp dụng mức lương cơ sở mới là 1.490.000 đồng/tháng (trước đó là 1.390.000 đồng/tháng).


Nghe tin giá hàng loạt các dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tăng thì đừng vội buồn, bởi không hẳn tăng giá là bạn phải trả thêm nhiều tiền đâu. Lấy ví dụ thực tế để bạn dễ hiểu:


* Bạn đi khám bệnh vào ngày 01/08/2019 tại bệnh viện X, thuộc bệnh viện hạng II. Bạn có thẻ BHYT với mức hưởng là 80%. Dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện X là 150.000 đồng. Căn cứ theo quy định nêu trên thì bạn chỉ phải trả 150.000 đồng – (33.000 đồng x 80%) = 123.600 đồng.


* Bạn đi khám bệnh vào ngày 23/08/2019 tại bệnh viện X, thuộc bệnh viện hạng II. Bạn có thẻ BHYT với mức hưởng là 80%. Dịch vụ khám bệnh tại bệnh viện X là 150.000 đồng. Căn cứ theo quy định nêu trên thì bạn chỉ phải trả 150.000 đồng – (34.500 đồng x 80%) = 122.400 đồng.