Trong đời bạn đi làm, có bao giờ bạn bị thuyên chuyển công tác chưa?Khi đi tìm việc, ắt hẳn bạn phải thấy công việc đó phù hợp với trình độ, năng lực của bạn và quan trọng là đạt được mức lương với nhiều người gọi đó là mong muốn, cũng có người gọi là tạm chấp nhận thì bạn mới vào công ty đó làm việc được.Nhưng quãng đường đi mấy ai được suôn sẻ, được làm công việc phù hợp với mình, lắm lúc bạn cũng có thể bị chuyển đổi sang vị trí khác, ngoại trừ chuyện bạn được thăng cấp vì đó lại là một câu chuyện khác.Nhiều bạn khi bị chuyển đổi sang vị trí khác thường có thái độ phản ứng, có người tạm chấp nhận vì 4 chữ “cơm áo gạo tiền”, cũng có người không. Có bạn sẽ nghĩ ngay đến chuyện chắc là người ta muốn đuổi mình nên mới làm vậy!


Loading interface...


Ảnh minh họa.
Khoan đã, rất có thể do tình hình công ty thay đổi chiến lược kinh doanh, nên bạn phải chuyển đổi vị trí việc làm thì sao?Nếu vậy thì bạn cần biết những điều này để tự bảo vệ quyền lợi của mình nhé!1. Công ty gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, đã áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì có quyền tạm thời chuyển bạn làm công việc khác với công việc đã ký kết hợp đồng lao động trước đó với bạn, nhưng không được quá 60 ngày cộng dồn trong năm, trừ khi bạn đồng ý chuyển đổi công việc đó luôn và sự đồng ý này phải có văn bản rõ ràng.2. Nếu tạm thời chuyển công việc khác, công ty phải báo cho bạn biết trước ít nhất 03 ngày làm việc và thông báo rõ ràng thời hạn làm tạm thời cũng như bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của bạn.3. Chuyển sang vị trí mới, nếu mức lương của vị trí này thấp hơn mức lương của vị trí công việc cũ thì bạn được giữ nguyên mức lương cũ trong vòng 30 ngày làm việc. Sau đó, mức lương tại vị trí mới phải ít nhất bằng 85% mức lương vị trí công việc cũ và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ hằng năm.Một số công ty hiện nay thay vì muốn đuổi việc người lao động nhưng lại sợ vi phạm pháp luật, bởi pháp luật lao động chỉ cho phép công ty đuổi việc người lao động trong 3 trường hợp. Ngoài ra, họ không được quyền, vì thế mà họ áp dụng cách lách bằng cách chuyển sang vị trí khác có mức lương thấp hơn nhằm làm cho người lao động nản lòng mà tự ý nghỉ việc, không cần phải đuổi. Hay cũng có công ty thỏa thuận với người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cũ để ký hợp đồng lao động với “dự án mới” của họ, và lợi dụng quy định trong thời gian thử việc 2 tháng hai bên có quyền đơn phương chấm dứt mà không cần lý do để đuổi việc người lao động.Có thể thấy một số chiêu trò của các công ty có ý định cho người lao động thôi việc như kể trên, vì vậy, nếu thấy có “dấu hiệu” bạn nên thỏa thuận rõ ràng với công ty khi chấp nhận chuyển sang vị trí công việc khác (nếu có), ví dụ như mức lương của bạn sẽ bằng mức lương cũ, ký hợp đồng mới không cần thông qua thử việc...Nếu bạn không chấp nhận chuyển sang vị trí công việc mới thì sao? Không sao cả, công ty phải trả tiền lương ngừng việc cho bạn theo thỏa thuận giữa đôi bên nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định hằng năm.