Có làm việc tại công ty, cơ quan, tổ chức thì tất yếu phải có tham gia đóng các khoản bảo hiểm xã hội (BHXH).Mỗi tháng, bạn phải trích một khoản trong tiền lương đã thỏa thuận với người sử dụng lao động để đóng tiền BHXH. Và người sử dụng lao động cũng phải trích một khoản theo luật định để đóng BHXH cho người lao động.Các chế độ BHXH bạn có thể được hưởng bao gồm: chế độ ốm đau, thai sản, thất nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.Với mỗi chế độ, bạn cần phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.Trong đó, đối với các chế độ thai sản, thất nghiệp, hưu trí và tử tuất, bạn cần phải đảm bảo yêu cầu về thời gian đóng BHXH.
Loading interface...


Ảnh minh họa

* Về chế độ thai sảnKhi sinh con, lao động nữ sẽ được hưởng chế độ thai sản khi đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.Lưu ý, việc đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên, bạn phải đóng theo diện BHXH bắt buộc, nghĩa là có làm việc tại công ty, cơ quan, tổ chức mới có thể đóng khoản này. Bạn không thể tự nguyện đóng thêm khoản này khi đã nghỉ việc, không còn làm việc ở bất cứ cơ quan, tổ chức, công ty nào để được hưởng chế độ thai sản.Chế độ thai sản được hưởng sau khi sinh con bằng 100% tiền lương bình quân đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc x 6 tháng nghỉ thai sản.Vì thế, để được hưởng đủ quyền lợi thai sản khi sinh con, bạn cần phải đóng thêm BHXH cho đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con tại công ty nơi bạn làm.* Chế độ bảo hiểm thất nghiệpĐể được hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngoài các điều kiện như đã chấm dứt hợp đồng lao động, chưa tìm kiếm được việc làm, không thuộc trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn cần phải đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.Bạn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi nghỉ việc nếu bạn đã ký hợp đồng lao động xác định thời hạn và không xác định thời hạn, và từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 36 tháng trước khi nghỉ việc nếu bạn đã ký hợp đồng lao động mùa vụ, hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.Trường hợp bạn đã đáp ứng các điều kiện khác, chỉ trừ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa đủ thì cũng bằng không, bạn không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và tương tự với chế độ thai sản, với chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bạn không được quyền tự nguyện đóng thêm để được hưởng trọn quyền lợi này, mà buộc bạn phải đóng theo diện bắt buộc tại cơ quan, tổ chức, công ty nơi bạn đang làm.* Chế độ hưu tríKhác với chế độ thai sản hay trợ cấp thất nghiệp, với chế độ hưu trí, bạn được quyền đóng thêm theo diện đóng BHXH tự nguyện, nghĩa là không phụ thuộc vào bất cứ công ty, cơ quan, tổ chức nào để được hưởng trọn quyền lợi.Theo Luật bảo hiểm xã hội hiện hành thì một người được hưởng lương hưu hằng tháng khi họ đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng BHXH phải đủ 20 năm trở lên. Nếu đã đáp ứng tuổi nghỉ hưu nhưng không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH thì bạn cũng không được hưởng khoản tiền lương hưu hằng tháng, mà chỉ có thể được hưởng BHXH một lần khi có yêu cầu. Khi tính toán lại thì nhận lương hưu hằng tháng chắc chắn có lợi hơn nhiều so với BHXH một lần.Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, vì môi trường và điều kiện làm việc, điều kiện về tuổi nghỉ hưu lẫn thời gian đóng BHXH để được hưởng tiền lương hưu hằng tháng sẽ thấp hơn với điều kiện chuẩn như đã nêu trên.* Chế độ tử tuấtNói đến chế đô tử tuất sẽ bao gồm 2 khoản chính là trợ cấp mai táng và trợ cấp tử tuất hàng tháng. Về trợ cấp mai táng thì không cần đáp ứng điều kiện về thời gian đóng BHXH, tuy nhiên, để người thân ở lại nhận được khoản trợ cấp tử tuất thì chắc chắn người lao động phải đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên và kèm một số điều kiện khác theo luật định.Tương tự như chế độ hưu trí thì để người thân ở lại được hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hằng tháng, người lao động có thể tự nguyện đóng thêm BHXH cho đủ tối thiểu 15 năm theo quy định.Như vậy, đi làm nhiều năm trời, đóng BHXH thì bạn cần biết thời điểm nghỉ thích hợp với thời gian đóng BHXH để được hưởng trọn quyền lợi của mình nhé!