Câu 1: Khí hậu của Thụy Sỹ thuộc dạng khí hậu nào?a. Ôn đới


b. Nhiệt đới


c. Hàn đới


d. Cận nhiệt đớiCâu 2: Cách dạy con trong cách ăn của người Thụy Sỹ ?a. không bị ép phải ăn hết phần ăn mà bố mẹ đưa cho


b. ăn theo cảm nhận của trẻ, tự thấy đủ thì có thể ngưng


c. Các bé tự xúc, tự ăn từ sớm


d. Cả a,b,c đều đúngCâu 3: Cách dạy con trong cách ngủ của người Thụy Sỹ ?a. Hát ru cho con ngủ


b. Ngủ chung với con


c. Cho con ngủ riêng ngay từ nhỏ


d. Cả a,b,c đều sai