Câu 1: DR.LUXIA được nhập khẩu như thế nào ?a. Sản xuất tại Thụy Sỹ và đóng gói tại Việt Nam


b. Nhập khẩu Nguyên lon từ Thụy Sỹ


c. Sản xuất và đóng gói tại Việt Nam


d. Cả a,b,c đều saiCâu 2: DR.LUXIA được nghiên cứu dành cho đối tượng nào ?a. Mẹ đang mang thai và trẻ 0 -5 tuổi


b. Mẹ đang mang thai và cho con bú, trẻ 0-5 tuổi


c. Mẹ đang mang thai và cho con bú, trẻ 0-6 tuổi


d. Mẹ đang mang thái, trẻ từ 0-7 tuổiCâu 3: DR.LUXIA đóng hộp theo những trọng lượng nào?a. 400g và 800g


b. 500g và 900g


c. 500g và 1000g


d. 400g và 900g