Câu 1: Tỉ lệ phần trăm doanh thu của doanh nghiệp Thụy Sỹ được đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đứng thứ mấy trên thế giới?a. 5b. 6c. 7d. 8
Câu 2:
Cơ chế phân quyền giữa các bang tại Thụy Sỹ như thế nào ?a. Trao quyền tự trị cho mỗi bangb. Các bang đều phải dựa vào chính phủc.Cả a,b đều said. Cả a,b đều đúng
Câu 3: DR. LUXIA là sản phẩm ….?a. Được nhập khẩu nguyên lon từ Thụy Sỹb. Nhập khẩu và phân phối bở Nutifood, chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡngc. Giúp tăng cường hệ miễn dịch, cùng các dưỡng chất thiết yếu giúp thúc đẩy tiềm năng cao lớn của trẻ


d. Tất cà đều đúng