Các thành viên thân mến,


BTC rất cám ơn sự tham gia nhiệt tình của thành viên trong chương trình tư vấn chăm sóc da cùng chuyên gia nhé.


BTC xin thông báo kể từ ngày 15/11 sẽ ngưng nhận câu hỏi tham gia tư vấn. Các câu hỏi phát sinh sau ngày này BTC xin phép không trả lời thành viên nhé.


Nhưng câu hỏi chưa được trả lời, BTC sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất nhé


Thân mến.:LoveStruc::LoveStruc: