Trong thời gian sử dụng kem chống lão hóa, nếu có việc đi ra nắng nhiều có làm phản tác dụng của kem không? những vấn đề nào cần chú ý khi đang sử dụng kem chống lão hóa?