Mình nhận thấy việc chống lão hoá của chị em phụ nữ thường diễn ra ở tiến độ muộn, nghĩa là khi lão hoá đã diễn ra rồi, chị em mới vội vã tìm cách "chữa cháy". Xin chuyên gia hãy tư vấn giúp tôi, việc chống lão hoá (sử dụng các loại mỹ phẩm chống lão hoá) nên bắt đầu tốt nhất từ độ tuổi nào và các phương pháp nào giúp chị em phụ nữa chống lão hoá cho da hữu hiệu và tối ưu nhất?