Trường hợp quên mật khẩu bạn có thể làm theo các bước sau đây để để lấy lại mật khẩu mới:
Bước 1: Click vào link được gạch dưới.
Bước 2: Nhập chính xác địa chỉ email và trả lời chính xác câu hỏi ngẫu nhiên rồi click Yêu cầu lấy lại mật khẩu/ID.
Bước 3: Nhận email xác nhận yêu cầu cấp lại mật khẩu.

Bước 4: Click vào link được gạch dưới.
Bước 5: Nhận thêm mail hệ thống cấp mật khẩu mới:
Bước 6: Đăng nhập với ID và mật khẩu vừa được cấp. Đăng nhập thành công có thể đổi lại mật khẩu theo ý muốn của bạn.

Trường hợp yêu cầu cấp lại mật khẩu rồi nhưng chưa có email, các bạn vui lòng chờ khoảng 15 phút tới nửa tiếng rồi kiểm tra lại hòm thư của mình nhé.