Bài viết này hướng dẫn thành viên xóa cache cho các trình duyệt sau:


Chrome


Internet Explorer (IE)


Firefox


Safari


OperaXóa cache cho trình duyệt Chrome:

Xóa cache cho trình duyệt IE:
Xóa cache cho trình duyệt Firefox:
Xóa cache cho trình duyệt Safari:


Xóa cache cho trình duyệt Opera: