1. Khi soạn thảo bài viết bạn có thể tải thêm file từ máy tính lên. Bạn nhấn vào "Tải file từ máy"- Tiếp đó, nhấn vào "Chọn tệp tin" để chọn file trong máy tính của bạn, rồi nhấn "Thêm file"- Tiếp tục nhấn "Chọn tệp tin" nếu bạn muốn up nhiều hơn 1 file. Cuối cùng chọn "Đóng khung này"


Bạn lưu ý quy cách của file (dung lượng tối đa, kích cỡ tối đa cho phép)Hình ảnh mình họa:


Loading interface...
2. Bạn cũng có thể up ảnh ngay khung soạn thảo nhanh và up ảnh cũng tương tự như trên
Loading interface...3. Nếu bạn có link ảnh, bạn click vào biểu tượng khung ảnh và sau đó nhập link ảnh và nhấn ok.

Loading interface...
Loading interface...