1. Để vào hộp tin nhắn, Rê chuột vào avatar => chọn bảng điểu khiển cá nhân:Loading interface...

Xem ở cột bên trái:Loading interface...- Để xem tin nhắn gởi đến, click vào Hộp tin


- Để xem tin nhắn gởi đi, click vào Tin đã gởi2. Để biết dung lượng đã sử dụng hoặc còn trống của hộp tin nhắn, xem ở cuối trangLoading interface...-
Màu đỏ
: hộp tin nhận


-
Màu vàng
: hộp tin gửi


-
Màu xanh
: phần còn trống (chưa sử dụng) của hộp tin nhắn3. Để xóa bớt tin nhắn:


- Vào hộp tin nhận hoặc hộp tin gởi, click chọn những ô vuông bên tay phải của những tin nhắn muốn xóa, nhìn xuống cuối trang, chọn Tin đánh dấu sẽ được, sau đó chọn Xóa, chọn ProceedLoading interface...4. Để lưu về máy các tin nhắn:


- Làm tương tự mục 3, sau đó thay vì chọn Xóa thì chọn Tải xuống với dạng Text (sau này có thể xem lại bằng Notepad).