Vào các trang web cho phép tạo ticker, ví dụ Lilypie.com, Snugglepie.com. Chọn loại ticker mình muốn, vd Expecting a Baby, Wedding, v.v... Thực hiện từng bước (step), cuối cùng nhìn thấy các ô mã (code) khác nhau. Hãy tìm đến ô có chữ sau: PseudoHTML, UBBCode™ or BBCode, copy hết nội dung bên trong ô đó, dán vào chữ ký của bạn bên Webtretho.


Dòng lệnh đúng là dòng lệnh bắt đầu bằng [url=http://www...


Cách đưa ticker vào chữ ký:


Vào Hồ Sơ (góc trái, phía trên màn hình), chọn Sửa Chữ Ký, copy dòng lệnh bạn mới tạo được dán vào ô soạn thảo chữ ký. Lưu lại.