Để có một chữ ký, bạn cần thực hiện các bước sau :Bước 1: Rê chuột vào biểu tượng avatar.Bước 2: Chọn "Bảng điều khiển cá nhân"phía góc phải menu.Bước 3: Bạn chọn phần sửa chữ ký sẽ xuất hiện cho bạn khung soạn thảo chữ ký.Bước 4: Bạn nhập nội dung chữ ký và lưu lại.
Loading interface...