Nếu không muốn những cuộc trao đổi của mình được các thành viên khác xem được, bạn có thể sử dụng tính năng gửi tin nhắn cá nhân bằng cách: nhấp vào thanh menu, chọn mục tin nhắn, nhấp vào “Soạn tin nhắn” để soạn nội dung. Tin nhắn hợp lệ khi có đầy đủ các thông tin: tài khoản người nhận, tiêu đề và nội dung tin nhắn.

hình ảnhhình ảnh

Một cách nhanh hơn nữa là bạn có thể đến thẳng trang thông tin cá nhân của người cần gửi tin, nhấp vào "Gửi tin nhắn" soạn tin và nhấn "Gửi".

hình ảnhhình ảnh