Muốn đưa hình vào webtretho:


- Bạn hãy bấm vào phần gửi trả lời, khung sọan thảo hiện ra, gõ vào nội dung bạn muốn.


- Kéo con chuột xuống phía dưới, có chữ đính kèm, tải file từ máy bạn hãy bấm vào tải file từ máy, một cửa sổ pop-up hiện ra, bạn hãy bấm vào Browse và tải lên, sau đó đóng khung này vậy là xong.


Nếu WTT không cho phép tải lên nữa vì bạn đã hết quota tải hình thì bạn hãy vào Image hosting, free photo sharing & video sharing at Photobucket, hoặc flickr.com, ... tạo một account miễn phí để up hình lên, sau đó lấy link hình đưa vào webtretho bằng công cụ chèn hình.
Hướng dẫn cụ thể:


Trong khung soạn thảo, bạn click vào nút chức năng Image
Khung chèn hình ảnh sẽ hiện ra. Có 2 cách để chèn hình.


-Cách 1: Lấy hình từ trên máy tính của bạn. Click vào nút Browse, chọn hình ảnh cần chèn, sau đó click nút Upload File(s).
Sau khi upload xong, trong nội dung bài viết của bạn sẽ tự động có thêm dòng gạch dưới như hình sau:
-Cách 2: Lấy hình từ trên các website khác. Bạn gõ link hình cần chèn vào ô URL, check bỏ chọn Retrieve remote file and reference locally, sau đó click nút OKSau khi hình được chèn, trong nội dung bài viết của bạn sẽ tự có thêm dòng gạch dưới như hình sau:
Nếu bạn muốn chèn nhiều hình, chỉ cần lập lại thao tác click vào nút Image như ban đầu.