Bạn vui lòng click vào bước cần làm dưới đây để xem hướng dẫn bằng hình ảnh nhé:Bước 1: Đăng ký tài khoản


Bước 2: Kích hoạt tài khoản và Đăng nhập


Yêu cầu gửi lại mail kích hoạt: Nếu không nhận được mail kích hoạt hoặc link kích hoạt không hoạt động