Để trích dẫn 1 bài duy nhất, bạn nhấn vào nút "Trả lời với trích dẫn" như minh họa dưới đây:Loading interface...
Để trích dẫn nhiều bài cùng lúc, bạn lần lượt nhấn vào các biểu tượng dấu ở các bài bạn muốn trích dẫn, sau cùng nhấn nút "Trả lời với trích dẫn" của 1 trong số những bài bạn chọn trích dẫn


Loading interface...