Để lưu lại liên kết (link) của 1 bình luận (comment) đã đọc hoặc đánh dấu phần bình luận đang đọc, bạn thực hiện các thao tác sau:

1. Lưu lại link bình luận:

  • Trên máy tính:

Click chuột phải vào thời gian của bình luận ---> chọn “copy link address/Sao chép địa chỉ liên kết” và lưu lại link để lần sau có thể vào đọc tiếp.

  • Trên Mobile:

Chọn thời gian của bình luận ---> trình duyệt sẽ tự động mở 1 trang web mới có link của bình luận đó ---> bạn copy và lưu lại link này.

2. Khi muốn đọc lại link bình luận bạn đã lưu:

Mở link bình luận đã lưu ---> sau khi trang web tải xong ---> Website tự động đi đến phần bình luận bạn cần xem và phần bình luận sẽ được đổi màu để bạn dễ dàng nhận biết được nội dung bình luận cần xem.

Minh hoạ bằng ảnh:

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh