Vào Menu Thao tác > Thay đổi tùy chọn > Email báo có Tin Nhắn Cá Nhân để tùy chỉnh