Trường hợp bạn đã đăng ký tại diễn đàn Webtretho rồi, nhưng không gửi bài post bài được và nhận được thông báo như sau:


"you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:


Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else's post, access administrative features or some other privileged system?


If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation."


Xin trả lời:


Bạn hãy mở hộp thư của mình ra (hộp thư của địa chỉ mail mà bạn đã dùng để đăng ký tại Webtretho.com), tìm email đã được webtretho gửi đến cho bạn để xác nhận việc đăng ký tài khoản. Bạn mở thư này ra và click vào link được cung cấp để kích hoạt tài khoản.


Sau khi bước này hoàn tất thì bạn mới có đủ quyền hạn của một thành viên.


Lưu ý:
nếu sau khi bạn đăng ký mà chờ không thấy email từ Webtretho gửi đến cho bạn thì có thể bạn đã gặp 2 vấn đề sau:


- Email dùng để đăng ký là không tồn tại hay nhập không chính xác.


- Thư của Webtretho không đến được hộp thư của bạn.


Trong trường hợp này bạn vui lòng đăng nhập vào diễn đàn, click menu Thao tác> Sửa thông tin và cập nhật lại địa chỉ Email cho chính xác để nhận lại mail kích hoạt hoặc liên hệ với Admin, bộ phận kỹ thuật để được giúp đỡ.


Xin cảm ơn !.