Để cảm ơn một bài viết hữu ích, bạn có thể nhấn vào nút Cảm ơn, Nằm bên góc trái mỗi bài viếtLoading interface...Làm cách nào để xem số lượng các bài mình đã được người khác cảm ơn và các bài mình cảm ơn người khác?Đầu tiên, bạn click vào ID của mình như hình dưới đây:Loading interface...


Sau đó, nhìn xuống phía dưới cùng bạn sẽ nhìn thấy mục Tổng Số Lần Cảm Ơn