Các bạn có biết cách để chăm sóc Boss nhà mình chưa, từ ngày có Boss, con sen như em bỗng dưng siêng năng đến lạ thường.

Lúc nào cũng chăm chăm không biết hôm nay chân cẳng Boss ra sao, rồi thơm tho chưa? Suất ăn hàng ngày đủ dinh dưỡng chưa? 

Ôi không biết mang chi cái kiếp con Sen để rồi bị Boss dí mỗi ngày hà

hình ảnh