NGUYỄN CÁT NGUYỆT HÀ, Thương lắm, tắm nắng nóng như vậy đó mà Con yêu vẫn nghe lời mẹ, ngồi yên thật là yên.Mẹ thích tấm này nhất nè. Con mẹ giỏi lắm, lúc này con được gần 1 tháng rưỡi mà đã ngóc đầu được rồi đó.Mẹ rất thích chụp hình Con yêu của Mẹ.Yêu Con lắm,