MS: 40 - ID: piggy


Chí chuột đọc báo cho mẹ nghe nhé.


Con tập lái xe lắc, sau này lớn lái xe đưa mẹ đi chơi nha.


Xe này cũng tạm được đấy mẹ nhỉ???