em chưa biết bỉm này bao giờ, thấy bảo cũng tốt. mẹ nào cho con dùng rồi thì cho e xin ít kinh nghiệm dc ko ạ