Cập nhật menu nướng tại quán Bo Béo 91K các bác nhé

-----------------------------------------------------------------

Địa chỉ: 28 ngã tư Văn Cao - Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, HN https://www.google.com/maps?q=QU%C3%81N+N%C6%AF%E1%BB%9ANG+BO+B%C3%89O,+Ng%C3%A3+T%C6%B0/28+%C4%90.+V%C4%83n+Cao,+Thu%E1%BB%B5+Khu%C3%AA,+T%C3%A2y+H%E1%BB%93,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i&ftid=0x3135abdee9f43bb3:0x6a514a409adefeac&hl=vi-VN≷=vn&entry=gps&g_ep=CAISBjYuNDIuMhgAINeCAw%3D%3D&g_st=ifm

Thời gian mở quán: từ 16h00 hàng ngày, mở tất cả các ngày trong tuần.

Facebook: https://www.facebook.com/NuongBoBeo

A lô/zalo đặt bàn: 094.8455.888 - 0868.319.693

hình ảnh