Tứ Diệu Đế là vấn đề cốt yếu của đạo Phật, là tuyên ngôn của Phật giáo, là chân lý muôn đời mang lại hạnh phúc và lợi ích cho nhân loại. 

Kính mời cô chú, bạn bè thân hữu cùng đón nghe, đừng bỏ lỡ bài Pháp quan trọng này. Nếu nghe được trọn vẹn hết các bài Pháp này thì chắc chắn tâm hồn sẽ mở ra dần và hiểu được nhiều điều khổ vui thú vị trên đời này mà chúng ta chưa bao giờ biết tại sao. 

TỨ DIỆU ĐẾ BẢN TUYÊN NGÔN CỦA PHẬT - TT. TS Thích Chân Quang - Chùa Từ Tân-TP. HCM-09h00, 14/05/2023

Link youtube: https://www.youtube.com/live/CjXCz-oEbGs?feature=share


.