Thật sự trong cuộc đời tôi đang gặp khó khăn nhất trong cuộc đời và đang tìm mọi cách để giải quyết mọi thứ tất cả khó khăn về mọi mặt và tôi nhưng vấn đề chính vẫn là tài chính, nên cần sự giúp đỡ có người có lòng hảo tâm đưa tay ra giúp tôi giờ này với số tiền không lớn cũng không nhỏ 70tr đồng cho tôi vay trong vòng 3 tháng toii trả đủ, tôi đã làm thủ tục vay ngân hàng nhưng không thể vay được vì nhiều lý do. Tôi đã nghỉ đến Hiến thận để lo việc có thể đó là giải pháp cuối cùng. Nếu được người có lòng nhân ái ra tay giúp tôi đỡ tôi sẻ mãi mãi biết ơn lắm, trong cơn bế tắc tôi kg thể xoay kịp và ảnh hưởng rất nhiều đến công việc.