hình ảnh
THÀNH PHỐ LỚN NHẤT NƯỚC MỸ CÓ THỊ TRƯỞNG THUẦN CHAY


Ngày 2/11 vừa rồi đánh dấu lần đầu tiên thành phố New York có một thị trưởng là người ăn thuần chay: Eric Adams. Ông đồng thời cũng là thị trưởng người Mỹ gốc Phi thứ hai của thành phố lớn nhất nước Mỹ này.


Cựu đội trưởng cảnh sát 61 tuổi này sẽ đảm nhiệm vị trí thị trưởng từ tháng 1/2022. Ông cam kết giải quyết tình trạng bất công và cải cách hệ thống giáo dục. Ông cho rằng cần phải thay đổi hành vi ứng xử của cảnh sát, gắn kết người dân thành phố New York với nhau, đồng thời cam kết sẽ tập trung đảm bảo an toàn công cộng, mở rộng nền kinh tế và chấm dứt tình trạng bất bình đẳng.


🌱Eric Adams đã thực hiện chế độ ăn thuần chay từ năm 2016, nhằm giúp ông cải thiện các triệu chứng của bệnh tiểu đường loại 2 và vì ông không muốn bị phụ thuộc vào việc tiêm insulin. Trở thành thị trưởng thuần chay đầu tiên của Thành phố New York không phải là cột mốc “đầu tiên" duy nhất mà Adams đã đạt được. Năm 2014, ông là người da màu đầu tiên được bầu làm chủ tịch quận Brooklyn, và với vị trí này, ông đã cấm thịt chế biến tại các trường học vào năm 2019 .


Với tư cách là chủ tịch quận Brooklyn, ông đã lãnh đạo một số sáng kiến ​​y tế, bao gồm cả chương trình y học dựa trên thực vật với bệnh viện NYC Health + Hospitals Bellevue. Ông cũng đã ủy quyền một khoản tài trợ 10.000 đô la để hỗ trợ dinh dưỡng thực vật tại Đại học Y khoa Downstate của Đại học Bang New York (SUNY), cũng như giới thiệu Ngày Thứ Hai Không Thịt tại 15 trường học ở Brooklyn với thị trưởng lúc bấy giờ là Bill de Blasio.


-----------------


Đừng bỏ lỡ 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 thay đổi sang:


Cuộc sống xanh hơn


Khỏe mạnh hơn


Giúp đỡ mạng sống của nhiều loài động vật