mình muốn tham gia các hoạt động đi từ thiện ở TP. Hồ Chí Minh, sđt mình- Phạm Khánh Trình : 0935518992 có gì liên lạc với mình nha các bạn. cảm ơn các bạn