vì hoàng cảh mình muốn cho một bé gái sơ sinh.vk mình vừa sanh hôn qua.vì không chuyện.bé rất khoẽ.bé sanh đc 3kg2.ai biết cần xin bé thi lh với mình nhá:sh_motthioanchoi@yahoo.com..vi chuyện riêg tư mình không muốn spam hay quái phá(cám ơn) nhớ để lời nhắn và sdt nhá