Mình đang làm chương trình từ thiện trên xã San Sả Hồ II, Sapa vào tháng 8 này. Và mình đang cần rất nhiều sách giáo khoa cho học sinh tiểu học trên điểm trường này. Tổng số học sinh là 70 em, trong đó số sách cho học sinh lớp 1 thiếu trầm trọng, và phần nhiêu bị rách nát. Mình đang cố gắng kêu gọi được 50 bộ sách cho lớp 1 theo chương trình Công nghệ, và sách lớp 2, 3, 4, 5 theo chương trình Việt Nam mới. Mẹ nào có sách cũ thì ủng hộ cho các con trên này ah. Song song với chương trình này là bên em cũng đang quyên gop tiền xây nhà vế sinh nữa ah. Mẹ nào có sách ủng hộ thì liên lạc với em theo số 0903493391 (Em tên Trang ah).


Em xin chân thành cảm ơn