QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN TRÊN WEBTRETHOI/ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNGHoạt động từ thiện trên Webtretho được tổ chức trên cơ sở tự nguyện, không vụ lợi, minh bạch và công khai. Hoạt động từ thiện trên Webtretho dành cho tất cả các thành viên và các nhóm có đăng ký với Ban quản trị Webtretho (BQT WTT)Toàn bộ số tiền thu được từ các vận động, quyên góp đều được dùng làm từ thiện. Những người tham gia, quản lý, điều hành … đều tự nguyện và không có thù lao.II/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG1) Hoạt động cá nhân: là hình thức 1 thành viên kêu gọi quyên góp cho 1 trường hợp đã được xác định.2) Hoạt động theo nhóm:- Ban điều hành (BĐH) nhóm gồm trưởng nhóm, kế toán và thủ quỹ.


+ Trưởng nhóm: chịu trách nhiệm chính về các hoạt động quyên góp, ủng hộ và các trường hợp giúp đỡ của nhóm. Trưởng nhóm kiêm luôn việc báo cáo thu với kế toán. Có thể bổ nhiệm thành viên phụ trách một số hoạt động thường xuyên của hội như thanh lý, đấu giá… bằng văn bản gởi cho BQT theo mẫu.


+ Kế toán: chịu trách nhiệm cập nhật, đối chiếu sổ sách với trưởng nhóm và thủ quỹ.


+ Thủ quỹ: đứng tên tài khoản của nhóm, giữ tiền/hàng. Mọi khoản thu/chi phải được trưởng nhóm và kế toán thông qua Thủ quỹ chịu trách nhiệm báo cáo chi với kế toán.- Ban hỗ trợ giám sát (HTGS) có nhiệm vụ tư vấn, giám sát và kiểm tra các hoạt động thu/chi hiện kim, hiện vật, các hoạt động đấu giá, thanh lý đúng mục đích, … nhằm giúp trưởng nhóm, cá nhân hoạt động từ thiện đúng quy định của WTT và của pháp luật. Ban HTGS có nhiệm vụ tiếp nhận phản ảnh từ thành viên và tham mưu cho BQT giải quyết thắc mắc của các cá nhân liên quan đến của các nhóm, cá nhân hoạt động từ thiện trên WTT (nếu có). Ban HTGS có nhiệm vụ tiếp nhận sổ sách, chứng từ hàng tháng từ BĐH của nhóm để kiểm tra lại, sau đó báo cáo lên BQT. Mỗi nhóm bình chọn 1 thành viên không nằm trong BĐH để tham gia vào Ban HTGS.# Các thành viên không muốn tự mình đứng ra kêu gọi từ thiện nhưng muốn giới thiệu các trường hợp cần giúp đỡ với các nhóm, các cá nhân đã được duyệt đăng ký thì sẽ mở topic trong phụ mục “Đề xuất hỗ trợ”. Nếu nhóm hay cá nhân nào muốn giúp đỡ cho các trường hợp được đề xuất này thì nhắn tin nhờ BQT di chuyển các topic về phụ mục của mình. Các topic này không được phép kêu gọi giúp đỡ khi vẫn còn nằm trong mục "Đề xuất hỗ trợ".III. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH:1. Các cá nhân, nhóm phải lập phiếu thu – chi, hóa đơn, chứng từ, sổ hàng hóa, bảng tổng kết thu-chi theo mẫu và gởi hàng tháng cho Ban HTGS. Mỗi phụ mục của các nhóm đều phải có 1 topic phản ánh nội dung bảng tổng kết thu-chi, được cập nhật cuối mỗi tháng. Phụ mục “Hoạt động từ thiện cá nhân” sẽ có 1 topic chung để tổng kết thu – chi và cũng được các cá nhân cập nhật mỗi cuối tháng.2. Khi kết thúc một trường hợp giúp đỡ, trưởng nhóm phải có báo cáo tổng kết việc thu - chi cho riêng trường hợp đó ngay trong topic kêu gọi. Các ý kiến thắc mắc của thành viên được phản ảnh trong vòng 2 tuần, trưởng nhóm có trách nhiệm giải đáp các thắc mắc của thành viên. Sau thời gian này trường hợp coi như đã quyết toán xong và kết thúc. Nếu trong thời gian 2 tuần thảo luận mà không đạt được sự thống nhất thỏa đáng thì BQT sẽ có ý kiến.3. Tài khoản của nhóm là tài khoản đứng tên bởi thủ quỹ và chỉ dành riêng cho hoạt động từ thiện của nhóm, không được sử dụng cho mục đích nào khác. Gởi bản sao kê tài khoản hàng tháng có dấu xác nhận của ngân hàng cho Ban HTGS. Để phòng tránh một số trường hợp rủi ro, bất khả kháng, chủ tài khoản lập bản di chúc cho một thành viên trong BĐH.4. Sổ tiết kiệm (cho trường hợp đang giúp đỡ): phải đồng sở hữu giữa người thụ hưởng/người bảo trợ và trưởng nhóm. Trường hợp nào không có người bảo trợ thì thay bằng thành viên Ban HTGS. Khi có sự thay đổi thì người đứng tên sở hữu, đồng sở hữu cũng phải thay đổi theo.5. Chi phí hoạt động của nhóm (in ấn, vận chuyển, phương tiện di chuyển, công tác phí…) được phép trích tối đa 5% trên tổng số tiền quyên góp của nhóm (không tính giá trị hàng quy đổi), có chứng từ và có báo cáo trong sổ sách kế toán.6. Khi kêu gọi giúp đỡ cho một trường hợp, trưởng nhóm phải ước lượng số tiền cần kêu gọi. Nếu không chi hết số tiền đã thu, trưởng nhóm phải gởi trả lại cho các thành viên đã đóng góp sau thời điểm đạt được tổng số tiền cần chi hoặc xin ý kiến các thành viên này chuyển tiền sang cho một trường hợp giúp đỡ khác.7. Kỳ báo cáo quy định là 1 tháng. Các nhóm gởi cho Ban HTGS báo cáo sổ sách tài chính của tháng chậm nhất là ngày 07 tây của tháng tiếp theo. Đối với các trường hợp giúp đỡ kéo dài sang kỳ sau thì cá nhân, nhóm vẫn phản ánh vào bảng tổng hợp và số tồn cuối kỳ sẽ được chuyển sang ghi sổ đầu kỳ sau. Khi có khiếu nại, tùy tính chất nghiêm trọng của sự việc mà BQT sẽ tiến hành kiểm tra bất thường nhưng sẽ thông báo trước 03 ngày.8. Sổ sách, chứng từ lưu trữ trong 01 năm.IV. QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ỦNG HỘ HIỆN VẬT, THANH LÝ, ĐẤU GIÁBQT sẽ cập nhật danh sách cá nhân, trưởng nhóm tại đây để các bạn tự liên hệ về sản phẩm muốn đóng góp, ủng hộ cho các hoạt động từ thiện trên WTT. Chỉ có các cá nhân, trưởng nhóm này mới được post bài đưa tin về sản phẩm thanh lý, bán hàng hoặc đấu giá.1. Trưởng nhóm Kết Nối Yêu Thương: Bi (rain)


2. Trưởng nhóm Trái Tim Nhân Ái: hainv76Các thành viên muốn đóng góp, ủng hộ bằng hiện vật cho các nhóm từ thiện trên WTT, xin vui lòng gửi sản phẩm và các thông tin sau cho các trưởng nhóm/cá nhân: thông tin sản phẩm, giá cả, email, địa chỉ liên lạc … qua tin nhắn hoặc email, và phải đảm bảo các yêu cầu sau:- Hàng hóa hợp pháp đúng theo thông tin đã cung cấp, đảm bảo nguồn gốc và sở hữu.


- Phù hợp với tiêu chí và quy định của diễn đàn WTT.Các cá nhân, trưởng nhóm tiếp nhận, kiểm tra thông tin và post bài lên diễn đàn. Các cá nhân, trưởng nhóm chỉ được gởi đăng bài thanh lý, đấu giá khi đã cầm sản phẩm trong tay. Tin được đăng dưới hình thức nào hay từ chối yêu cầu của thành viên đều phải có phản hồi cho thành viên này.Ủng hộ cho các hoạt động từ thiện trên WTT là ủng hộ 100%, ngoài ủng hộ bằng tiền mặt thì các sản phẩm ủng hộ từ thiện sẽ được xử lý theo các hình thức dưới đây:1. Ủng hộ trực tiếp hiện vật đã được quyên góp cho các trường hợp đang giúp đỡ.2. Bán hàng ủng hộ từ thiện: Các thành viên không được mở topic bán hàng ủng hộ từ thiện trong WTT. Các topic bán hàng ủng hộ từ thiện sẽ do các Trưởng nhóm/cá nhân (hoặc cá nhân do Trưởng nhóm ủy quyền) mở và quản lý tại www.zaodich.com/, trong topic có ghi rõ trường hợp giúp đỡ.3. Thanh lý ủng hộ từ thiện: Các thành viên không được mở topic thanh lý ủng hộ từ thiện mà các topic thanh lý ủng hộ từ thiện sẽ do các Trưởng nhóm/cá nhân (hoặc cá nhân do Trưởng nhóm ủy quyền) mở và quản lý. Trưởng nhóm/cá nhân có trách nhiệm liên hệ với Mod Thanh lý để mở topic thanh lý và topic này tuân thủ theo những quy định của box Thanh lý, trong topic có ghi rõ trường hợp giúp đỡ.


Việc bán hàng và thanh lý chỉ được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định (tối đa là 30 ngày), và phải có tổng kết từng đợt, post công khai trên diễn đàn.4. Đấu giá từ thiện


Các sản phẩm được đấu giá tại đây chỉ khi: Sản phẩm đó để ủng hộ cho một trường hợp cụ thể mà các nhóm, cá nhân hiện đang hoạt động trong HQNTLNA kêu gọi.


Sản phẩm đấu giá không được là hàng quốc cấm, không vi phạm thuần phong mỹ tục, phải mới 100%, có thông tin, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và mô tả đúng sự thật. Khi liên hệ với các cá nhân, nhóm từ thiện của HQ nêu trên cần cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm (gồm mô tả sản phẩm, hình ảnh, trường hợp muốn đấu giá để ủng hộ, giá thực của sản phẩm; nếu sản phẩm là thực phẩm, hóa mỹ phẩm thì phải cung cấp thời hạn sử dụng)Hình thức đấu giá từ thiệna. Mỗi cá nhân, nhóm trên mỗi lần chỉ được post 1 sản phẩm đấu giá. Khi thời hạn đấu giá của sản phẩm này kết thúc thì mới post sản phẩm kế tiếp. Bài đưa tin về sản phẩm đấu giá phải gồm: tên gọi sản phẩm, hình ảnh, mô tả, thời hạn sử dụng (nếu có), giá thực của sản phẩm (nếu có), trường hợp đấu giá ủng hộ, người quản lý sản phẩm, cách thức đấu giá, cách thức thanh toán và nhận hàng.b. Mỗi bước giá thống nhất tối thiểu là 10.000 đồng; dưới 10.000 đồng thì sẽ không được tính.c. Giá sàn để đấu giá bắt đầu là :


+Đối với sản phẩm có trị giá dưới 300.000 đồng thì giá sàn sẽ để đấu giá là 10.000 đồng.


+Đối với sản phẩm có giá trị từ trên 300.000 đồng – 500.000 đồng thì giá sàn sẽ là 50.000 đồng.


+Đối với sản phẩm có giá trị trên 1.000.000 đồng thì giá sàn sẽ là 200.000 đồng.d. Giá thắng cuộc phải lớn hơn 80% giá trị thực của món hàng tại thời điểm đấu giá (giá trị thực của món hàng là giá ghi trên tag hoặc được tính bằng giá trị của sản phẩm tương đương tại thời điểm tổ chức đấu giá).e. Thời gian đấu giá trong vòng 05 ngày. Nếu trường hợp trùng vào chủ nhật, ngày nghỉ thì thời gian đấu giá sẽ là 03 ngày.f. Thời gian kết thúc đấu giá : 16h00.g. Hình thức trả giá: trả giá trực tiếp trên topic đó.


- Người thắng cuộc là người trả giá hợp lệ cao nhất.


- Hai người bỏ cùng một giá hợp lệ, người bỏ giá trước là người thắng.


- Trong vòng 1 tiếng từ trước giờ kết thúc đến lúc kết thúc nếu diễn đàn không vào được một cách toàn diện (Bộ phận kỹ thuật sẽ xác nhận trong trường hợp này), kết quả phiên đấu giá sẽ tùy theo quyết định của BTC.h. Người thắng cuộc đấu giá sẽ phải chuyển tiền cho cá nhân/nhóm mở topic đấu giá trong vòng 10 ngày kể từ ngày thắng đấu giá.(Nếu vì lý do riêng xin nhắn tin cho BTC). BTC sẽ chuyển hàng ngay sau khi nhận được tiền từ người thắng cuộc đấu giá. Nếu sau 10 ngày không nhận được tiền hoặc hồi âm của người thắng cuộc thì coi như người đó bỏ cuộc và sẽ không tiếp tục được đấu giá tiếp cho các cuộc đấu giá sau.i. Trường hợp món hàng đã được đấu giá, nhưng người thắng cuộc không nhận hàng thì tùy vào thương lượng giữa Trưởng nhóm và người có giá cao thứ 2 sẽ trúng hoặc tuỳ theo giá trị thực của sản phẩm để quyết định sẽ mang ra đấu giá lại, hay đưa vào mục thanh lý từ thiện.Thành viên tham gia đấu giá lưu ý- Trong phần nêu đặc điểm của sản phẩm, nếu thấy "Sản phẩm đang được quản lý bởi XYZ" thì chính ID XYZ đó đang chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm. Muốn biết rõ hơn về sản phẩm trước khi mua thì thành viên có thể liên lạc trực tiếp với XYZ hoặc post câu hỏi ngay trong topic để tránh những hiểu lầm đáng tiếc khi nhận sản phẩm.


- Nếu thành viên nào đấu giá thắng cuộc mà không nhận món hàng và cũng không thanh toán tiền cho món hàng đó thì sẽ bị cấm không cho tham gia đấu giá ở các món hàng khác nữa và tùy tính chất từng trường hợp có thể quyết định treo nick một thời gian hoặc vô hạn.V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC1. Các chương trình của WTT tổ chức độc lập không kết hợp với các tổ chức khác.2. Các chương trình đi cứu trợ phải có các bước chuẩn bị chi tiết:


2.1 Lên kế hoạch sơ bộ cho chương trình để BQT thông qua trước khi tiến hành kêu gọi quyên góp.2.2 Các nội dung sau đây phải gởi về cho BQT ít nhất 07 ngày trước chuyến đi:


+Xin giấy phép.


+Lên chương trình cụ thể có tổ chức phân công trách nhiệm rõ ràng.


+Lên danh sách tên – số CMND để WTT làm giấy công tác và chịu trách nhiệm với các cá nhân này. Cá nhân phải có bản cam kết tuân thủ nội dung của chuyến đi (đã được phổ biến trước) và chịu sự giám sát của Trưởng đoàn. Mọi hoạt động khác của cá nhân trên đường đi và tại địa phương đoàn đến cứu trợ mà không thông qua ý kiến Trưởng đoàn, cá nhân đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.


 Nếu đến thời hạn này (07 ngày trước chuyến đi) mà các nhóm chưa xin được giấy phép, kế hoạch chưa được thông qua thì phải đình chỉ chuyến đi, tiền và hàng phải trả lại cho thành viên. Và do kinh phí quản lý có hạn nên danh sách thành viên tham gia chuyến đi sẽ được BQT duyệt lại 03 ngày trước chuyến đi. Chi phí cho hoạt động trong suốt chuyến đi của những thành viên trong danh sách này được trích từ khoản 5% tổng thu của trường hợp đang quyên góp (đã nêu ở mục 5 – Phần III).3. Với các chương trình từ thiện kết hợp khám chữa bệnh, các nhóm cần phải cung cấp cho BQT tên và giấy giới thiệu của nơi các bác sĩ đang công tác hoặc giấy xác nhận được quyền khám chữa bệnh. (Đây có thể là giấy xác nhận của khoa, có thể là giấy giới thiệu, có thể là bản sao hợp đồng lao động. Nếu làm việc tại phòng khám tư thì cần cung cấp giấy phép hành nghề). Ngoài ra các bác sĩ cũng cần có văn bản cam kết chịu trách nhiệm liên quan đến việc khám chữa bệnh trong chương trình.4. Các cá nhân, nhóm từ thiện trước khi cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động từ thiện trên WTT cho báo giới, cơ quan, tổ chức… cần phải thông qua BQT.5. Ban điều hành nhóm không được post bài trong phụ mục riêng của nhóm để kêu gọi cho các trường hợp không được nhóm chính thức giúp đỡ.6. Trước khi quyết định giúp đỡ một trường hợp nào, trưởng nhóm phải xác minh cụ thể và báo cáo đầy đủ việc xác minh cho BQT đồng thời cho BQT biết hình thức giúp đỡ, số tiền dự định quyên góp, thời gian dự định kêu gọi giúp đỡ. Các nhóm phải bám theo phương án đã đề ra, nếu không thì đóng lại trường hợp đang giúp đỡ và tiến hành giải ngân số tiền đã quyên góp trong 01 tháng.7. Việc thành viên muốn giúp đỡ trực tiếp hay thông qua trưởng nhóm là quyền của thành viên. Hội quán không đề ra tiêu chí ngăn cản thành viên giúp đỡ trực tiếp cho các trường hợp.VI. TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNGCá nhân, nhóm tạm đình chỉ hoạt động khi vi phạm một trong những điều sau:- Khi các cá nhân, nhóm không tuân theo quy định về hoạt động từ thiện trên WTT.


- Khi các cá nhân, nhóm vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam.


- Khi các cá nhân, nhóm không hoạt động liên tục trong 03 tháng hoặc không có báo cáo tài chính trong 03 kỳ liên tục.BQT sẽ chấm dứt hoạt động từ thiện của cá nhân đó hoặc yêu cầu hội bầu hội trưởng khác đồng thời hội trưởng mới tiến hành bổ sung các hồ sơ đăng ký cho BQT (đối với nhóm). Nếu hội không tiếp tục bầu hội trưởng mới thì nhóm sẽ ngưng hoạt động, các topic, phụ mục liên quan đến cá nhân, nhóm đó sẽ chuyển vào phòng lưu trữ.
VII/ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ1) Cá nhân:Tải mẫu đăng ký trong file đính kèm, in ra và gởi về văn phòng WTT kèm 02 bản photo CMND, 02 bản photo hộ khẩu thường trú (tất cả đều có công chứng):2) NhómSau một thời gian sinh hoạt trong mục Đề xuất hỗ trợ, các nhóm bầu Trưởng nhóm, Kế toán, Thủ quỹ, Ban hỗ trợ giám sát.Trưởng nhóm, Kế toán, Thủ quỹ tải mẫu đăng ký trong file đính kèm, in ra và gởi về văn phòng WTT kèm 02 bản photo CMND, 02 bản photo hộ khẩu thường trú (tất cả đều có công chứng).Nếu trưởng nhóm muốn ủy quyền cho các thành viên khác phụ trách mục đấu giá, thanh lý tải mẫu giấy ủy quyền trong file đính kèm nộp cho BQT.Sau khi nhận đơn đăng ký hoạt động từ thiện, WTT sẽ bắt đầu tiến hành xác minh nhân thân của các thành viên với địa phương trong vòng 03 ngày sau khi nhận đơn. Tùy vào lịch làm việc và trả kết quả của từng địa phương mà WTT sẽ hồi đáp trong khoảng thời gian từ 01 đến 03 tuần sau khi nhận đơn.Các nhóm sau khi được duyệt đăng ký sẽ được BQT mở riêng một phụ mục trong HQNTLNA mang tên nhóm của các bạn. Các thành viên hoạt động với tư cách cá nhân sau khi được duyệt đăng ký sẽ mở topic kêu gọi từ thiện trong phụ mục “Hoạt động từ thiện cá nhân”. Các cá nhân, Ban điều hành nhóm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động kêu gọi, giúp đỡ, quyên góp và quản lý tiền, hàng của mình hoặc nhóm mình.Mọi trường hợp khác ngoài quy định này do Admin quyết định.Các biểu mẫu:Don dang ky hoat dong tu thien (ca nhan)


Don dang ky hoat dong tu thien (nhom)-truong nhom


Don dang ky hoat dong tu thien (nhom)-ke toan


Don dang ky hoat dong tu thien (nhom)-thu quy


Giay cam ket-Ban HTGS


Giay uy quyen


Mau phieu thu chi


Tong ket thang


Tong ket truong hop