Mình có một số đồ không dùng đến nhưng không biết có thể gửi tới tập thể nào để gửi tặng giúp mình. Thực sự là đồ của mình định tặng là đồ không dùng tới nữa như một ít bỉm (mới hoàn toàn), bát sứ thủy tinh của Pháp dùng được lò vi sóng, cốc uống nước, hút mũi, ngậm nướu, núm ti, ít đồ chơi... hơi lặt vặt chút.


Mình không biết bạn nào có thể lấy hộ mình rồi gom với những đồ của các bạn khác làm từ thiện giúp mình thì tốt quá.


Nếu được liên hệ mình 094 25 15 799 càng sớm càng tốt