KHI VIỆC SỬA TƯỢNG PHẬT CỦA CHÙA PHẬT QUANG BƯỚC VÀO NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI THÌ TRÊN TRỜI HIỆN MÂY NGŨ SẮC. 

Lần trước, đám mây ngũ sắc xuất hiện khi nâng khối đầu tượng Phật năm 2018

https://youtu.be/lbKr5jaXSHc

hình ảnh
hình ảnh