Sắp tới Tết Nguyên đán rồi nhưng ở một số địa phương còn vô cùng khó khăn, ăn không đủ no áo mặc không đủ ấm. Hội đồng hương huyện Đại Từ và huyện Phú Lương tại Học viện An ninh nhân dân có tổ chức một chương trình quyên góp quần áo cho người dân tại Huyện Phú Lương của tỉnh Thái Nguyên. Rất mong nhận được những tấm lòng hảo tâm trên địa bàn Tp Hà Nội. Mọi người có thể cho địa chỉ, số điện thoại và thời gian thích hợp để nhóm sinh viên tình nguyện có thể đến lấy quần áo. Mọi thông tin liên lạc mọi người có thể trao đổi trên diễn đàn.