Với tấm lòng của mình, tôi đã cố gắng chuyển ngữ và chia sẻ video này với mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về Tự Kỷ.


Mong mọi người sẽ xem và cảm nhận để thấu hiểu và sẻ chia cùng người tự kỷ - những thiên thần đáng yêu và đầy quả cảm của cuộc sống này.