Chào các Mẹ!


Nhóm chúng em muốn tổ chức làm từ thiện cho các em nhỏ hoặc các cụ già không nơi nương tựa.


Nhưng lên mạng tìm kiếm mấy chỗ cần được giúp đỡ thì có rất nhiều thông tin trái chiều, nơi thì quá nhiều người giúp đỡ, nơi thì nói quá sự thật....:(


Chúng em muốn làm từ thiện cho những người thật sự cần đến sự giúp đỡ.


Các mẹ biết địa chỉ nào thì chỉ em với ạ.


Nhóm chúng em chỉ làm với khả năng của mình, kinh phí cũng không to tát gì nên các mẹ chỉ bất cứ trung tâm hay chùa, đơn vị...lớn nhỏ nào cũng được nhé.(miễn sao đó là những nơi thật sự cần được giúp đỡ) Cảm ơn các mẹ nhiều!