Định nghĩa về vật phẩm thanh lý :


·
Không là hàng mới 100% và vẫn còn sử dụng tốt, có thể thanh lý.


·
Hoặc hàng đấu giá nếu có khuyết điểm (trầy xước, mất tag, ...) thì người phụ trách sẽ PM cho thành viên tặng vật phẩm để xin ý kiến chuyển sang thanh lý. Nếu chủ sở hữu tặng phẩm đồng ý thì vật phẩm sẽ được chụp ảnh và post lên topic thanh lý, và nếu không nhận được sự đồng ý từ thành viên, thì tặng phẩm sẽ được chuyển trả lại cho người tặng hoặc chuyển trực tiếp đến các trường hợp mà chủ sở hữu tặng phẩm chỉ định.


·
Hàng của thành viên tặng để thanh lý được dùng để ủng hộ từ thiện 100%.


Chủ sở hữu vật phẩm thanh lý khi tặng vật phẩm cho Hội chỉ định thanh lý và ủng hộ cho trường hợp nào ? Nếu chủ sở hữu không chỉ định trường hợp cụ thể thì Hội trưởng sẽ quyết định chỉ định trường hợp cụ thể tùy vào tình hình thực tế .


Bạn heomemummimmecusing phụ trách topic này và phụ trách đem vật phẩm thanh lý , khi nhận vật phẩm của các thành viên trao tặng thì xác nhận tại đây


.