Chào mọi người,


Mình làm việc tại cộng ty sản xuất quần áo trẻ em.Miền Trung hiện đang gặp khó khăn nên công ty mình có soạn những quần áo ấm để gửi đến các em. Nhưng không biết các tổ chức nào nhận nữa. các mẹ có biết tổ chức nào nhận thì cho mình biết với.


Mình cảm ơn rất nhiều!