Mình có 1 số quần áo cũ thời sinh viên muốn đem cho hội từ thiện, ai biết hội nào thì cho mình xin số dd để liên hệ với, hoặc ai cần thì nhắn tin cho mình theo số 01222 55 chín 55 hai /


thanks cả nhà