Nhằm giúp người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong quá trình di chuyển và sinh hoạt, mới đây, Bệnh


viện Hữu Nghị Lạc Việt đã được Sở Y Tế tỉnh lựa chọn làm địa điểm tổ chức triển khai Trại lắp chân giả


miễn phí cho người khuyết tật tại tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận. Đây là một trong những nội dung


quan trọng có trong Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Ấn Độ sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần


Đại Quang tới Ấn Độ ( tháng 3/2018).Dự án lắp chân giả cho người khuyết tật tại tỉnh tỉnh Vĩnh Phúc do tổ chức Bhagwan Mahaveer Viklang


Sahayata Samiti (BMVSS) - Ấn Độ tài trợ thông qua giới thiệu của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. UBND


tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận và giao Sở Y Tế là chủ khoản viện trợ.


Địa điểm thực hiện dự án: Bệnh Viện Hữu Nghị Lạc Việt.


Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại Vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.


Thời gian: từ ngày 8/7/2018 – 28/7/2018.


Tổng kinh phí thực hiện chương trình:


Chi phí lắp chân: 115.000 USD (tương đương 2.6 tỷ đồng ) dự toán lắp ghép 500 chân giả tại Việt


Nam do BMVSS chi trả.


Chi phí cho người khuyết tật di chuyển từ địa phương tới địa điểm Trại lắp chân giả tại Bệnh


Viện Hữu Nghị Lạc Việt và các chi phí khác đều do BMVSS chi trả hoàn toàn.


Được biết, theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai đồng thời tại Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Đây là dự án có


ý nghĩa xã hội rất lớn với mục đích giúp đỡ người khuyết tật giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng


cuộc sống.


Hãy chia sẻ thông tin này tới những người khuyết tật quanh bạn,


Đăng ký: 0128 915 7538 (Sơn) - vui lòng cung cấp tên họ, địa chỉ, số cmt, điện thoại, tình trạng chân


Email: lvfh.hcqt@gmail.com