E đang là sinh viên năm cuối và muốn đi du lịch Úc khoảng 3 tháng để chơi với bạn. E cần làm những gì, chứng minh những gì và thủ tục ra sao?