xin chào các mẹ con vừa mới sang úc bây giờ con chưa quen ước gì có mẹ nào nhận nuôi con thì tuyệt vời con cám ơn các mẹ con tên là Đặng Thien Son năm nay con 17 t