Nhà cũ của các bạn quá tải rồi, Mod cũng sơ xuất không để ý. Mod lại đi mở nhà mới cho các bạn. Chúc nhà mới của các bạn luôn luôn tràn ngập niềm vui.


Link nhà cũ: http://www.webtretho.com/forum/f50/thu-tuc-can-thiet-truoc-va-sau-khi-den-uc-dinh-hon-ket-hon-tang-3-a-845922/index175.html